ArchiPLAN jest małą pracownią projektową, zajmującą się kompleksowym opracowywaniem dokumentacji projektowej dla różnorodnych obiektów, w tym:
 • budynków mieszkalnych jednorodzinnych, również rezydencji;
 • budynków i zespołów mieszkalnych wielorodzinnych;
 • obiektów usługowych;
 • budynków o funkcji przemysłowej, gospodarczej i magazynowej.
Oprócz tworzenia dokumentacji dla nowych budynków, zajmujemy się także:
 • projektowaniem wnętrz w obiektach mieszkalnych i usługowych;
 • projektami przebudowy i adaptacji budynków istniejących;
 • opracowywaniem projektów rewitalizacji i rewaloryzacji przestrzeni publicznych oraz historycznych obiektów i zespołów zabudowy;
 • projektowaniem elementów małej architektury i otoczenia obiektów;
 • wykonywaniem inwentaryzacji stanu istniejącego;
 • koordynacją całego procesu projektowego z wszystkimi projektantami branżowymi - specjalistami od konstrukcji, instalacji wewnętrznych, sieci, dróg, technologii, kosztorysowania itp.;
 • uzgadnianiem projektów z rzeczoznawcami;
 • przeprowadzaniem formalności administracyjnych, niezbędnych do rozpoczęcia budowy.
Efektem naszej pracy jest wielobranżowa dokumentacja projektowa przygotowana w taki sposób, aby uzyskanie pozwolenia na budowę było "czystą formalnością", a późniejsza realizacja - procesem pozbawionym niepotrzebnych stresów i nieprzewidzianych kosztów.
© 2008 - 2012 Pracownia Projektowa ArchiPLAN pestkArt